Σεμινάρια Φεβρουάριος-Μάρτιος 2022

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουάριος – Μάρτιος 2022

Α.Τράφικινγκ- Σεμινάριο για μέλη κι εθελοντές, (χωρίς κόστος), Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου, 7-9μμ

Πως δημιουργούνται τα εγκληματικά δίκτυα, ποια άτομα είναι σε κίνδυνο, ιστορίες διάσωσης.

Β.Σχολείο κι Εκπαίδευση για Ανθρώπινα Δικαιώματα,( χωρίς κόστος), Τετάρτη 16 Φεβρ. 7-9μμ.

Εισαγωγικό σεμινάριο: Ποιοι οι μεγάλοι Παιδαγωγοί που συνέδεσαν την εκπαίδευση με την ελευθερία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ποιές οι μεθοδολογίες που ακολούθησαν.

Γ. Εικαστικά: πέντε συναντήσεις, μιας ώρας, 6-7 κάθε Τετάρτη, κόστος 5 ευρώ για όλους, εξαιρούνται, τηλεφωνήτριες, φοιτητές και άνεργοι.

  1. Εκφραση και Χρώμα
  2. Στίγμα, Γραμμή και Κίνηση
  3. Ρεύματα, Σχολές και φιλοσοφικές τοποθετήσεις της Σύγχρονης Τέχνης
  4. Ζωγραφίζοντας με τα παιδια, τι δείχνει και πως βοηθάει η τέχνη την ψυχοπνευματική ανάπτυξη.
  5. Τέχνη σύλληψης (Conceptualart) Συνεργασίες και προτζεκτ.

Τελειώνουμε 23 Μαρτίου και θα συζητήσουμε για πιθανή συνέχεια. Τα χρήματα από τα σεμινάρια εικαστικών θα διατεθούν συγκεκριμένα για τη στήριξη της Κατερίνας στα Λιόσα που κακοποιείται, έχει τρία παιδιά και προσπαθούμε να της δώσουμε ένα χεράκι. Όποια, όποιος καταθέσει γι αυτό το σκοπό στο λογαριασμό του ΕΔΓΕ, να μας στείλει αντίγραφο κατάθεσης για να ξεχωρίσουμε το ποσό που θα πάει σε αυτήν.

Δηλώσεις συμμετοχής για όποιο ή όποια σεμινάρια σας ενδιαφέρει, στο a.chelvatzian@gmail.com,

με mail ως τις 8/2/2022, μέρα Τρίτη.