Δελτίο τύπου - Οικογενειακό δίκαιο

 

22.12.2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  • Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του νόμου που άλλαξε το οικογενειακό δίκαιο (νόμος 4800/2021) εμφανή τα δυσμενή   αποτελέσματα στην όξυνση των οικογενειακών συγκρούσεων και αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας
  • Ειδική Νομοπαρασκευαστική στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας.
  • Καμία ενημέρωση, συμμετοχή και πάλι των γυναικείων οργανώσεων

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής για το Οικογενειακό Δίκαιο και την Συναινετική Συνεπιμέλεια πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και γυναικείων συλλογικοτήτων την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, με σκοπό την εξέταση της πορείας εφαρμογής  του νόμου 4800/2021 για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια καθώς και για την συγκρότηση νέας νομοπαρασκευαστικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την ενδοοικογενειακή βία.

Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του νόμου που άλλαξε το οικογενειακό δίκαιο και είναι εμφανή τα δυσμενή   αποτελέσματα στην όξυνση των οικογενειακών συγκρούσεων και αντιθέσεων στην αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας και στη διόγκωση του αριθμού των δικαστικών υποθέσεων μεταξύ συζύγων σε αστικά και ποινικά δικαστήρια.

Ένα χρόνο μετά το Υπουργείο Δικαιοσύνης αντί να αξιολογήσει τα αποτελέσματα του νόμου 4800/2021 και να θεραπεύσει τα δυσμενή αποτελέσματα, συγκροτεί νέα νομοπαρασκευαστική για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς καμία συμμετοχή των γυναικείων οργανώσεων και όπως πληροφορούμαστε από πληθώρα δημοσιευμάτων το lobbying των «συλλόγων των μπαμπάδων» πιέζει και βρίσκει ευήκοα ώτα στην νομοθετική αναγνώριση της «γονεϊκής αποξένωσης» ή άλλου παρόμοιου όρου, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο ΟΗΕ τοποθετούνται κατά της χρήσης της «γονεϊκής αποξένωσης» σε νομικές διαδικασίες καθότι θέτει σε κίνδυνο τα παιδιά.

Η εμπειρία έχει αποδείξει, τονίζεται, ότι από την στιγμή που εισχωρεί σε μία υπόθεση επιμέλειας ο όρος γονεϊκή αποξένωση, δεν εξετάζονται με την δέουσα προσοχή ούτε οι λόγοι για τους οποίους το παιδί αρνείται την επικοινωνία, ούτε οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες αμέσως χαρακτηρίζονται ως ψευδείς και προϊόν υποβολής.

Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχες από την επίθεση στα δικαιώματα γυναικών και παιδιών και ζητήσαμε από τα μέλη του Εθνικού Κοινοβουλίου την αμέριστη συμπαράστασή τους ώστε να μην υπάρξει τέτοια νομοθέτηση.

Διεκδικούμε:

 1. Άμεση εφαρμογή του Άρ. 52 της Σύμβασης της Κων/πολης: έκδοση περιοριστικών όρων αμέσως μετά την καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας(Άρ. 18 του Ν. 3500/2006, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4531/2018) για απομάκρυνση του δράστη από την οικογενειακή εστία και απαγόρευση προσέγγισης των θυμάτων, ώστενα δίνεται προτεραιότητα στην ασφάλεια των θυμάτων ή ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο.
 2. Άμεση εφαρμογή των συστάσεων της GREVIO που απαιτεί απαγόρευση της χρησιμοποίησης σε δικαστικό πλαίσιο εννοιών και όρων που παραπέμπουν σε γονεϊκή αποξένωση του βίαιου γονέα, η οποία αποδίδεται στον μη βίαιο γονέα που καταγγέλλει ενδοοικογενειακή βία και ζητάει προστασία. Εκπαίδευση δικαστών/-ριών, εισαγγελέων, πραγματογνωμόνων και κοινωνικών λειτουργών για τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας χρησιμοποιούν το εννοιολογικό κατασκεύασμα της «γονεϊκής αποξένωσης», το οποίο έχει απορριφθεί από την επιστημονική κοινότητα εδώ και δεκαετίες, προκειμένου να αποδομήσουν τις καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας ως ψευδείς και να κατηγορήσουν την μητέρα ως «μη συνεργάσιμη και ακατάλληλη γονέα», η οποία ευθύνεται για την κακή σχέση ή την άρνηση του παιδιού να επικοινωνήσει με τον βίαιο πατέρα.
 3. Απαρέγκλιτη εφαρμογή του Άρ. 31 της Σύμβασης της Κων/πολης (Ν.4531/2018) σε όλες τις υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ή αναφορές για ύπαρξη ενδοοικογενειακής βίας (ανεξάρτητα από την ύπαρξη έγκλησης κατά του δράστη ή το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ποινική διαδικασία) σε συνδυασμό με την λήψη μέτρων προστασίας των παιδιών (θυμάτων και μαρτύρων) και της μητέρας τους (Άρ. 26 & 45 της Σύμβασης -Ν.4531/2018).
 4. Εκπροσώπηση των Γυναικείων Οργανώσεων και εξειδικευμένων ΜΚΟ που παρέχουν υποστήριξη σε γυναίκες και παιδιά που υφίστανται ενδοοικογενειακή βία στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που έχει συσταθεί με αντικείμενο την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας.
 5. Ανοιχτή και ουσιαστική διαβούλευση με ΌΛΟΥΣ τους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων ΜΚΟ και Γυναικείων Οργανώσεων, επί του Σχεδίου Νόμου ΠΡΙΝ τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση