Κινητοποιήσεις κατά της Βίας

Το Δ.Γ.Ε. έχει σαν περιεχόμενο της δράσης του κατά της βίας τρεις παραμέτρους:

  • Την προστασία θύματος, στήριξη, ψυχολογική και κοινωνική αποκατάσταση
  • Την πρόληψη και αποκατάσταση σχέσεων των δύο φύλων και διαπροσωπικών οικογενειακών ή ευρύτερων σχέσεων και δεσμών, μέσω της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης
  • Την δημιουργία προτάσεων για το Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε να μειωθεί το φαινόμενο της βίας και να βελτιωθούν οι ανθρώπινες σχέσεις και το αίσθημα ασφάλειας.

Μέλημά μας ήταν και είναι μεταξύ άλλων, η δημιουργία εργαλείων ευαισθητοποίησης, αποδόμησης στερεοτύπων κι εκπαίδευσης. Συχνά έχουμε διαπιστώσει πως όσο περισσότερο υπεύθυνη η θέση του επαγγελματία, τόσο δυσκολότερο είναι να αλλάξει η νοοτροπία που θυματοποιεί δεύτερη φορά τα θύματα βίας, γι αυτό και υπάρχουν τόσα παράπονα για την στάση αστυνομικών, δικαστικών, εκπαιδευτικών, νοσηλευτών, δημοσιογράφων…κ.λ.π.

H εμπειρία μας από τις Γραμμές ΣΟΣ

Η Γραμμή ΣΟΣ έχει διαχειριστεί πάνω από 12.000 περιστατικά από όλη την Ελλάδα. Το Δίκτυο ασχολείται με θέματα βίας, οικογενειακών και κοινωνικών συγκρούσεων και θέματα ισότητας κι αντιρατσισμού- αντισεξισμού.

Η γραμμή ΣΟΣ ‘Δίπλα σου’ λειτουργεί καθημερινά, για όλη την Ελλάδα, χωρίς κόστος για τα άτομα που μας καλούν.

Οι εθελόντριες που στηρίζουν την γραμμή έχουν επιμορφωθεί σε δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας για 35-50 ώρες και έχουν αναλάβει καθήκοντα ως απαντητές στις κλήσεις αφού συνεργαστούν για αρκετό διάστημα με ήδη έμπειρα άτομα.

Το εκτεταμένο εθελοντικό δίκτυο πλαισιώνει τις δράσεις μας σε συνεχή επικοινωνία με τα στελέχη των δομών μας.

Χρειάζεται να προσέχουμε ιδιαίτερα όταν αφορά άτομα που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

Γενικά έχουμε εμπειρία από το ότι:

Τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία να καταγγείλουν σε βάρος τους βία ή αποκλεισμό σε τρίτους. Συνήθως, μιλούν με άτομα που εμπιστεύονται, δηλαδή άλλα παιδιά ή νέους, δασκάλους.

Το ΔΓΕ έχει συμβάλλει σε όλες τις διεργασίες από το 1980 και ιδιαίτερα στην δημιουργία Ευρωπαϊκών Οδηγιών και του νέου Νομικού πλαισίου που πρόσφατα ψηφίστηκε.

Στο νέο Νόμο πολλά σημεία αλλάζουν την δυνατότητα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των θυμάτων κακοποίησης αποφασιστικά.