Το μέλημά μας

Μέλημά μας ήταν και είναι μεταξύ άλλων, η δημιουργία εργαλείων ευαισθητοποίησης, αποδόμησης στερεοτύπων κι εκπαίδευσης. Συχνά έχουμε διαπιστώσει πως όσο περισσότερο υπεύθυνη η θέση του επαγγελματία, τόσο δυσκολότερο είναι να αλλάξει η νοοτροπία που θυματοποιεί δεύτερη φορά τα θύματα βίας, γι αυτό και υπάρχουν τόσα παράπονα για την στάση αστυνομικών, δικαστικών, εκπαιδευτικών, νοσηλευτών, δημοσιογράφων…κ.λ.π.

Αφετηρία μας είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, τα ατομικά πανανθρώπινα δικαιώματα και ο αλληλοσεβασμός και όχι κάποιας μορφής φιλανθρωπικού οίκτου, διότι θεωρούμε πως η βία είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας κι όχι μόνο πρόβλημα των θυματοποιημένων ατόμων που στηρίζουμε.  Αυτό σημαίνει συμμετοχή των θυματοποιημένων ατόμων στα εκπαιδευτικά δίκτυα και στον σχεδιασμό των εκπαιδεύσεων, και ενεργή ένταξή τους σε ομάδες στήριξης και ομάδες δημιουργίας.

Το ΔΓΕ αντιμετωπίζει κάθε περιστατικό μέσα από την συνεργασία μιας ομάδας ατόμων με διαφορετικές γνώσεις κι εμπειρίες, έτσι που να υπάρχει εξ αρχής διεπιστημονική προσέγγιση αλλά και πλαισίωση ψυχολογική, δίνοντας εναλλακτικές λύσεις για την τελική επιλογή από το ίδιο το άτομο που θα έχει και το βάρος των συνεπειών. Σε καμία περίπτωση δεν πιέζουμε και δεν ‘βρεφοποιούμε’ την ωφελούμενη, (infantualizationofadults ) πιέζοντας για αποφάσεις κι αναλαμβάνοντας ευθύνες που πρέπει η ίδια να αναλάβει.

Η χειραφέτηση του ατόμου που βιώνει το πρόβλημα είναι ο τελικός μας στόχος, πράγμα που σημαίνει σεβασμό στα εσωτερικά βήματα κάθε ατόμου και στην προσωπική πορεία που επιλέγει.

Διεπιστημονική προσέγγιση σημαίνει να συνεργαζόμαστε για όλα τα περιστατικά όλες οι ειδικότητες, δηλαδή να μην ‘μαντεύουμε’ τι θα έλεγε ο ψυχολόγος ή ο οποιοσδήποτε ειδικός, αλλά να εμπλέκουμε όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες, χωρίς να εγκλωβιζόμαστε σε στερεότυπα, έτσι ώστε οι ωφελούμενοι να έχουν την μέγιστη συμπαράσταση και επιλογή.

Χρειάζεται επίσης διατομεακή προσέγγιση και διακριτοί ρόλοι, με συναίνεση των ωφελουμένων σε κάθε στάδιο.

Αντιμετωπίζουμε κάθε άτομο με εμπιστοσύνη. Ακόμα κι αν μας πει ανακρίβειες είναι πιθανό η αλήθεια να είναι πολύ οδυνηρή και θα έρθει αργότερα. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορούμε να κάνουμε άρση της ταπείνωσης και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Γενικά: δεν ‘θυσιάζουμε’ το άτομο για να διατηρηθεί η οικογένεια. Η προσπάθεια διαχείρισης των συγκρούσεων δεν σημαίνει αποτροπή από το διαζύγιο αλλά διευθέτηση των κοινών θεμάτων, όσο νωρίτερα γίνεται και χωρίς βία.

Αρχές:  Σεβόμαστε το απόρρητο. Δημοσιοποιούμε όταν χρειαστεί περιστατικά έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η ιδιωτική ζωή ενώ παράλληλα ευαισθητοποιούμε για το πρόβλημα τον κόσμο.

Οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης και την ευκαιρία για ένα ευρύτερο κοινωνικό υποστηρικτικό δίκτυο. Κάθε ωφελούμενο άτομο μπορεί αν θέλει να συμβάλλει σε δράσεις ή να μετέχει σε πολιτιστικά- ψυχαγωγικά δρώμενα και  έτσι να αποκτήσει ανθρώπινες σχέσεις ενώ γίνεται ταυτόχρονα πομπός των αρχών αλληλεγγύης του ΔΓΕ.

Τρόπος: Δημιουργούμε σχέδιο δράσης για κάθε άτομο που προσφεύγει που αναπροσαρμόζεται ανάλογα την πρόοδο. Στόχος είναι να σταματήσει η βία, να συνέλθει το άτομο και στην συνέχεια όσο το αφορά,  η βελτίωση ποιότητας ζωής , η αποκατάσταση δικαιωμάτων που βάλλονται και η προσωπική δικτύωση και πρόοδος των ατόμων στο περιβάλλον τους.

Κάθε φάκελος περιστατικού περιλαμβάνει- Ιστορικό και Δράσεις