Αλλαγή του νόμου για την βία στην οικογένεια

Το ΔΓΕ έχει συμβάλλει σε όλες τις διεργασίες από το 1980 και ιδιαίτερα στην δημιουργία Ευρωπαϊκών Οδηγιών και του νέου Νομικού πλαισίου που πρόσφατα ψηφίστηκε.

Στο νέο Νόμο πολλά σημεία αλλάζουν την δυνατότητα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των θυμάτων κακοποίησης αποφασιστικά.

-Είναι πλέον υποχρεωμένοι οι εκπαιδευτικοί να αναφέρουν το θέμα της παιδικής κακοποίησης όταν το μάθουν.

-Θυματοποίηση παιδιού θεωρείται  και η παρουσία του παιδιού στην κακομεταχείριση της μητέρας.

Το ΕΔΓΕ προτείνει επιπλέον τη δημιουργία Οικογενειακού Δικαστηρίου, ενός θεσμού πλαισιωμένου με τις κατάλληλες κοινωνικές υπηρεσίες όπου θα υπάρχει φροντίδα για την οικογένεια συνολικά και προστασία για τα ευάλωτα μέλη της.

Χρειάζεται επίσης να γίνει εκτεταμένη ενημέρωση κι επιμόρφωση μέσα στους φορείς και τους θεσμούς προς τους οποίους προσφεύγουν τα θύματα- αστυνομία, κέντρα υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες, σχετικά με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Το ΔΓΕ φροντίζει για την επιμόρφωση εθελοντών, ατόμων που θέλουν να επωφεληθούν από την εμπειρία μας και να μοιραστούν την δική τους, με εργαλείο την διαδραστική επιμόρφωση.