Η παιδεία είναι πρόληψη

Η παιδεία είναι πρόληψη (0)