Η Τράπεζα Χρόνου και τα πλεονεκτήματά της

Στην δική μας πιλοτική εφαρμογή το κάθε μέλος έχει έναν λογαριασμό όπου πιστώνεται ο χρόνος της εθελοντικής προσφοράς του, όπως σε μια τράπεζα ενημερώνεται ο λογαριασμός αναλήψεων και καταθέσεων.

Τα πλεονεκτήματα της Τ. Ε. Χ. είναι ότι:

 

  • Δημιουργούνται σταθερές – συνεχείς και πιστές σχέσεις αμοιβαιότητας που ενδυναμώνουν τα μέλη.
  • Σε αντίθεση με τη μισθωτή εργασία οι δραστηριότητες βιώνονται ως ελεύθερες και όχι αλλοτριωμένες.
  • Οι δραστηριότητες είναι περισσότερο επικοινωνιακές συναναστροφές και λιγότερο «απασχόληση».
  • Τα άτομα ανακαλύπτουν και αναπτύσουν νέες ικανότητες και δεξιότητες.
  • Περιορίζεται η σπατάλη.
  • Αναπτύσσονται οι τοπικοί πόροι.
  • Ευνοήται η αξιοποίηση πόρων.
  • Ενισχύεται η οικολογική συνείδηση.
  • Ενισχύεται η αλληλεγγύη τόσο μεταξύ των δύο φύλων όσο και μεταξύ των γενεών.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα της Τράπεζας Χρόνου είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν και πάλι τα προσόντα τους. Επιπλέον, τα μέλη αναπτύσουν νέες ικανότητες και δεξιότητες και ενισχύεται ο εθελοντισμός και η επικοινωνία μεταξύ τους με αμοιβαίες συνεργασίες.

Πάνω απ’ όλα όμως η Τράπεζα Χρόνου είναι ανταλλαγή καλής θέλησης, ανταλλαγή ψυχικού αποθέματος, δημιουργία γειτονιάς.