Εκπαιδεύσεις-Επιμορφώσεις

Αναλυτικά για τις επιμορφώσεις

Μέθοδος επιμόρφωσης

Διαδραστική εκπαίδευση. Σύντομες θεωρητικές παρουσιάσεις κι εκτενέστερα εργαστήρια από 3-6 ώρες ως και ολοκληρωμένα σεμινάρια των τριάντα ωρών.

Ποιούς Εκπαιδεύουμε

 • Δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, ιδιαίτερα όσους ασχολούνται με θύματα βίας
 • Νέους
 • Γυναίκες, ιδιαίτερα όσες απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό
 • Εκπροσώπους Οργανώσεων
 • Ευαίσθητες Ομάδες (Μετανάστες/Πρόσφυγες)
 • Επαγγελματίες που συμμετέχουν στην δημόσια εικόνα της βίας, π.χ. Δημοσιογράφους

Επιδιώκεται:

 • Συμμετοχή παράλληλα νεότερων και μεγαλύτερων
 • Σύνθεση ατόμων με εμπειρία στην πράξη εκπαιδευτικών μεθόδων κι εργαλείων και ατόμων με θεωρητική κατάρτιση
 • Άνδρες και Γυναίκες αν είναι δυνατό σε κάθε ομάδα εκπαιδευτών
 • Διαφορετικότητα (εθνική, θρησκευτική, ικανοτήτων)

Οι εκπαιδεύσεις του Δικτύου παρέχουν σε επαγγελματίες και εθελοντές:

 • Ευαισθητοποίηση στα θέματα βίας και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με προώθηση μιας αντίληψης για σύνθεση της διαφορετικότητας και εφαρμογή της ισότητας των δύο φύλων σε κάθε κοινωνική ομάδα.
 • Ενδυνάμωση/ανταλλαγή εμπειριών , χτίσιμο ομάδας.
 • Συνεκπαίδευση και εκπαίδευση, προπόνηση (coaching) κι υποστήριξη επιμορφωτών (mentoring).

Υπάρχουν τρεις αφετηρίες στην επεξεργασία των θεμάτων κατά της βίας:

 • Διαφυλικές αρμονικές σχέσεις,
 • Συμμετοχικότητα Νεολαίας,
 • Διαχείριση Συγκρούσεων με βάση τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Θεματικές

Ανθρώπινα Δικαιώματα: Γενικά
 • Γνώση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Παιδιά και ασφαλή σπίτια και σχολεία. Συμμετοχικότητα.
 • Υγεία, σε συνεργασία με γιατρούς
 • Ο ρόλος των ΜΜΕ, σε συνεργασία με δημοσιογράφους
 • Ενδυνάμωση μεταναστών, μειονοτήτων και προσφύγων. Αντιμετώπιση οικογενειακής βίας σε διαφορετικές κοινότητες
Διαφυλικές Σχέσεις
 • Αντίληψη του κοινωνικού φύλου, ταυτότητα
 • Βία στην οικογένεια
 • Διαχείριση συγκρούσεων στην οικογένεια
Πρόληψη, Αποκλιμάκωση και Διαχείριση Συγκρούσεων γενικότερα
 • Επανόρθωση τραυματικών εμπειριών, αντοχή σε τραύματα
 • Διαπραγμάτευση
 • Προσδιορισμός προσωπικών ορίων
 • Διαμεσολάβηση/Διαμεσολαβητές, από την σχολική ηλικία.

 

 Εκπαίδευση για την ειρήνη, την πρόληψη συγκρούσεων και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.