Δημοσιεύματα-Media

Η είσοδος του παιδιού στο σχολείο αποτελεί ορόσημο στη ζωή. Για πολλές οικογένειες είναι ένα γεγονός με αρκετές δυσκολίες αφού αντιπροσωπεύει αξιοσημείωτες αλλαγές στην καθημερινότητα.

Η πρώτη βασική αλλαγή αφορά το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αλληλεπιδρά το παιδί. Για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο το παιδί της σχολικής ηλικίας σχετίζεται με τους γύρω του και τις δυσκολίες που πιθανόν να αντιμετωπίσει στην ένταξη του μέσα στην ομάδα συνομηλίκων, καλό θα ήταν να γνωρίζουμε  τις  θεμελιώδεις μεταβολές και επιδιώξεις του σε σχετικά στάδια της ανάπτυξης. Ας τα πάρουμε με τη σειρά:

Η παιδική φιλία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια στενή και έντονη συναισθηματική σχέση συνομηλίκων, η οποία στηρίζεται στην αμοιβαία ικανοποίηση. Οι φιλικές σχέσεις των παιδιών προσφέρουν τις βάσεις και λειτουργούν ως πρότυπο για μελλοντικές σχέσεις καθώς τα κύρια χαρακτηριστικά των παιδικών φιλικών σχέσεων μεταφέρονται στα επόμενα αναπτυξιακά στάδια (εφηβεία, ενήλικη ζωή). Η μορφή που παίρνουν οι παιδικές φιλίες αλλάζει με την πάροδο του χρόνου γιατί τα παιδιά έχουν διαφορετικές ανάγκες σε κάθε ηλικία.

Τα όρια που θέτουν οι γονείς προς τα παιδιά μέσω των κανόνων αποτελούν ένδειξη αγάπης και φροντίδας. Τα παιδιά πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και μαζί με αυτά και εμάς, για να μάθουν μέχρι που μπορεί να φτάσουν και για να διαπραγματευτούν την εγκυρότητα των κανόνων και των αξιών που προβάλλονται από τους γονείς. Οι περισσότεροι γονείς παραδέχονται ότι είναι πολύ σημαντικό να θέτουν όρια, εντούτοις μερικές φορές δυσκολεύονται ή διστάζουν να βάλουν όρια με τρόπο σταθερό και αποτελεσματικό.

Το ΕΔΓΕ συναντάει τα θύματα μέσα από τη γραμμή ΣΟΣ και στηρίζει κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν, με ψυχολογική, κοινωνική και νομική ενημέρωση και ενδυνάμωση. Οι συναντήσεις με τα θύματα και με τους εθελοντές, μας οδηγούν σε διαπιστώσεις που διερευνούμε. Συναντούμε θύματα μορφωμένα ή λιγότερο μορφωμένα, εργαζόμενες ή άνεργες, πολλές φορές από πόλεις αλλά και από μικρά χωριά. Η ανάγκη να έχουν συμπαράσταση είναι μια ανάγκη πρώτα- πρώτα αποκατάστασης της αξιοπρέπειας τους με προσεκτική ακρόαση και σε συνέχεια πρακτικής συμβουλευτικής για να ξεφύγουν.

Σήμερα μετά από έρευνα με νομικούς από διάφορα μέρη της Ελλάδας συμπεραίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην εφαρμογή του νόμου του 2006 που σχετίζεται και με την οικονομική και κοινωνική κρίση.

Σε κοινή εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρουσιάστηκαν οι κυβερνητικές δράσεις για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, ένα φαινόμενο που, όπως επεσήμαναν οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες, έγινε ακόμα πιο φανερό το διάστημα των περιορισμών κυκλοφορίας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.