Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013 00:00

Η επιλογή των παιδικών φίλων

Η παιδική φιλία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια στενή και έντονη συναισθηματική σχέση συνομηλίκων, η οποία στηρίζεται στην αμοιβαία ικανοποίηση. Οι φιλικές σχέσεις των παιδιών προσφέρουν τις βάσεις και λειτουργούν ως πρότυπο για μελλοντικές σχέσεις καθώς τα κύρια χαρακτηριστικά των παιδικών φιλικών σχέσεων μεταφέρονται στα επόμενα αναπτυξιακά στάδια (εφηβεία, ενήλικη ζωή). Η μορφή που παίρνουν οι παιδικές φιλίες αλλάζει με την πάροδο του χρόνου γιατί τα παιδιά έχουν διαφορετικές ανάγκες σε κάθε ηλικία.

Διαβάστε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο: TheExecutiveFamilyIssue