Πώς μπορείς να βοηθήσεις

1) Ετήσια συνδρομή

Το ΕΔΓΕ έχει ανάγκη την υποστήριξή σου. Δίνοντας την ετήσια συνδρομή συμβάλλεις σημαντικά στη λειτουργία του ΕΔΓΕ καθώς οι πόροι του είναι περιορισμένοι ενώ οι ανάγκες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού συνεχώς αυξάνονται. Οι πόροι του ΕΔΓΕ προέρχονται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από τις συνδρομές των μελών του, και δωρεές, αλλά δεν αρκούν για την κάλυψη αναγκών που αφορούν κυρίως στην παροχή αναγκαίων υπηρεσιών (Γραμμή ΣΟΣ κ.α.).

2) Δωρεά

Οι χρηματικές δωρεές για την ενίσχυση των σκοπών του γίνονται μόνο με κατάθεση σε συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, ή στα γραφεία μας. Επισημαίνουμε ότι για κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσού, εκδίδεται νόμιμη απόδειξη.

Για τις δωρεές σας με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είναι απαραίτητη η ενημέρωση μας στο τηλέφωνο 210-6411449 & στο 210-9700814.
Η ενημέρωση θα πρέπει να γίνει μετά τη δωρεά σας προκειμένου να αποσταλεί η σχετική απόδειξη.
Εθνική Τράπεζα
Αρ. Λογαριασμού: 06429603381
ΙΒΑΝ: GR3401100640000006429603381

3) Μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ); Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη” (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινη Βίβλος, 2001).

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό το γεγονός ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποδίδει στις επιχειρήσεις πολύπλευρα οφέλη. Όλο και περισσότερες έρευνες καταδεικνύουν ότι οι εταιρείες που επιλέγουν να επενδύσουν σε προγράμματα με έντονο κοινωνικό αντίκτυπο αποκομίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας αλλά και όσον αφορά την προώθηση και την ενδυνάμωση της εταιρικής τους ταυτότητας. Η υπεύθυνη συμπεριφορά έναντι της κοινωνίας μπορεί να καταστήσει μια επιχείρηση πιο ανθεκτική σε περιόδους κρίσης, καθώς και πιο θελκτική για τους καταναλωτές και τους ικανούς υπαλλήλους, εφόσον συμβάλλει στην προστασία της επιχειρηματικής της φήμης και προσφέρει αυξημένη πρόσβαση σε νέες πιθανές πηγές εισοδήματος. Το ΕΣΠ στηρίζεται στην ΕΚΕ και πιστεύει στη δύναμη της συνεργασίας για την επίτευξη κοινών κοινωνικών στόχων.