Υποστήριξε μας

Το ΕΔΓΕ από τη ίδρυσή του στηριζόταν στην εθελοντική προσφορά των μελών του. Οι εθελοντές μας, μας έχουν στηρίξει με αγάπη όλα αυτά τα χρόνια, συμβάλλοντας ο καθένας με τον τρόπο του ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του ΕΔΓΕ.

Ανα τα χρόνια η συμβολή τους ήταν πολύτιμη και αναντικατάστατη, καθώς υπήρχαν και υπάρχουν περιόδους όπου το ΕΔΓΕ βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στους εθελοντές του, καθώς δεν υπήρχε ή υπάρχει έμμισθο προσωπικό.

Συγκεκριμένα από το 2009 εως σήμερα το ΕΔΓΕ δεν έχει σταθερούς πόρους και όλες οι δράσεις του στηρίζονται κατά αποκλειστικότητα από τη προσφορά και δράση των εθελοντών μας.

Ανάλογα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση ενεργοποιούνται οι εθελοντές μας, φυσικά πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητά και την επιθυμία τους.

Εκτός από τις έκτακτες ανάγκες, που θα ζητήσουμε τη βοήθεια των εθελοντών μας, υπάρχουν και δράσεις που κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει μια σταθερή παρουσία ανάλογα με το χρόνο που μπορεί να διαθέσει.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

  • Για εξάσκηση/βελτίωση ταλέντων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων
  • Για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
  • Για τη χαρά της προσφοράς
  • Για νέες γνωριμίες
  • Για την ανάπτυξη ενός τομέα δραστηριότητας που μπορεί μελλοντικά να γίνει μια αυτοχρηματοδοτούμενη επιχείρηση και θα δώσει νέες θέσεις εργασίας

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΩ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

  • Επικοινωνώ στα τηλέφωνα : 2106411449 & 2109700814
  • Προγραμματίζω μια ατομική συνάντηση με τον υπεύθυνο του ΕΔΓΕ.
  • Συμπληρώνω και προσκομίζω τα απαραίτητα έγγραφα για τη Συμμετοχή μου στις δράσεις του Συλλόγου.
  • Συμμετέχω στα προγραμματισμένα σεμινάρια για εκπαίδευση εθελοντών .
  • Συμμετέχω στις δράσεις του Συλλόγου σύμφωνα με τις δυνατότητές μου και τις ανάγκες που έχει ο Σύλλογος.

1) Ετήσια συνδρομή

Το ΕΔΓΕ έχει ανάγκη την υποστήριξή σου. Δίνοντας την ετήσια συνδρομή συμβάλλεις σημαντικά στη λειτουργία του ΕΔΓΕ καθώς οι πόροι του είναι περιορισμένοι ενώ οι ανάγκες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού συνεχώς αυξάνονται. Οι πόροι του ΕΔΓΕ προέρχονται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από τις συνδρομές των μελών του, και δωρεές, αλλά δεν αρκούν για την κάλυψη αναγκών που αφορούν κυρίως στην παροχή αναγκαίων υπηρεσιών (Γραμμή ΣΟΣ κ.α.).

2) Δωρεά

Οι χρηματικές δωρεές για την ενίσχυση των σκοπών του γίνονται μόνο με κατάθεση σε συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, ή στα γραφεία μας. Επισημαίνουμε ότι για κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσού, εκδίδεται νόμιμη απόδειξη.

Για τις δωρεές σας με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είναι απαραίτητη η ενημέρωση μας στο τηλέφωνο 210-6411449 & στο 210-9700814.
Η ενημέρωση θα πρέπει να γίνει μετά τη δωρεά σας προκειμένου να αποσταλεί η σχετική απόδειξη.
Εθνική Τράπεζα
Αρ. Λογαριασμού: 06429603381
ΙΒΑΝ: GR3401100640000006429603381

3) Μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ); Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη” (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινη Βίβλος, 2001).

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό το γεγονός ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποδίδει στις επιχειρήσεις πολύπλευρα οφέλη. Όλο και περισσότερες έρευνες καταδεικνύουν ότι οι εταιρείες που επιλέγουν να επενδύσουν σε προγράμματα με έντονο κοινωνικό αντίκτυπο αποκομίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας αλλά και όσον αφορά την προώθηση και την ενδυνάμωση της εταιρικής τους ταυτότητας. Η υπεύθυνη συμπεριφορά έναντι της κοινωνίας μπορεί να καταστήσει μια επιχείρηση πιο ανθεκτική σε περιόδους κρίσης, καθώς και πιο θελκτική για τους καταναλωτές και τους ικανούς υπαλλήλους, εφόσον συμβάλλει στην προστασία της επιχειρηματικής της φήμης και προσφέρει αυξημένη πρόσβαση σε νέες πιθανές πηγές εισοδήματος. Το ΕΣΠ στηρίζεται στην ΕΚΕ και πιστεύει στη δύναμη της συνεργασίας για την επίτευξη κοινών κοινωνικών στόχων.