Εθελοντική Προσφορά

Το ΕΔΓΕ από τη ίδρυσή του στηριζόταν στην εθελοντική προσφορά των μελών του. Οι εθελοντές μας, μας έχουν στηρίξει με αγάπη όλα αυτά τα χρόνια, συμβάλλοντας ο καθένας με τον τρόπο του ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του ΕΔΓΕ.

Ανα τα χρόνια η συμβολή τους ήταν πολύτιμη και αναντικατάστατη, καθώς υπήρχαν και υπάρχουν περιόδους όπου το ΕΔΓΕ βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στους εθελοντές του, καθώς δεν υπήρχε ή υπάρχει έμμισθο προσωπικό.

Συγκεκριμένα από το 2009 εως σήμερα το ΕΔΓΕ δεν έχει σταθερούς πόρους και όλες οι δράσεις του στηρίζονται κατά αποκλειστικότητα από τη προσφορά και δράση των εθελοντών μας.

Ανάλογα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση ενεργοποιούνται οι εθελοντές μας, φυσικά πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητά και την επιθυμία τους.

Εκτός από τις έκτακτες ανάγκες, που θα ζητήσουμε τη βοήθεια των εθελοντών μας, υπάρχουν και δράσεις που κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει μια σταθερή παρουσία ανάλογα με το χρόνο που μπορεί να διαθέσει.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

  • Για εξάσκηση/βελτίωση ταλέντων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων
  • Για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
  • Για τη χαρά της προσφοράς
  • Για νέες γνωριμίες
  • Για την ανάπτυξη ενός τομέα δραστηριότητας που μπορεί μελλοντικά να γίνει μια αυτοχρηματοδοτούμενη επιχείρηση και θα δώσει νέες θέσεις εργασίας

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΩ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

  • Επικοινωνώ στα τηλέφωνα : 2106411449 & 2109700814
  • Προγραμματίζω μια ατομική συνάντηση με τον υπεύθυνο του ΕΔΓΕ.
  • Συμπληρώνω και προσκομίζω τα απαραίτητα έγγραφα για τη Συμμετοχή μου στις δράσεις του Συλλόγου.
  • Συμμετέχω στα προγραμματισμένα σεμινάρια για εκπαίδευση εθελοντών .
  • Συμμετέχω στις δράσεις του Συλλόγου σύμφωνα με τις δυνατότητές μου και τις ανάγκες που έχει ο Σύλλογος.