Ποιοι είμαστε

Το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης είναι μία γυναικεία οργάνωση βάσης με εθελοντικό χαρακτήρα, που λειτουργεί και οργανώνει δράσεις γύρω απ’ τα θέματα που αφορούν τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέλη του Δικτύου είναι γυναίκες κι ομάδες γυναικών που παίρνουν μέρος σε εκστρατείες που έχουν ως στόχο να επηρεάσουν την Ελληνική κι Ευρωπαϊκή πολιτική για τα θέματα ισότητας.

Στους στόχους του Δικτύου περιλαμβάνονται: ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα δικαιωμάτων για τα δύο φύλα, εστιάζοντας κυρίως στην προσωπική και οικονομική ανάπτυξη (ενδυνάμωση-συμμετοχή) των κοινωνικά αποκλεισμένων γυναικών, ιδιαίτερα στο βαθμό που επηρεάζονται από τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης έχει έναν τομέα νεότητας που στοχεύει στη στήριξη της διαφορετικότητας και την ενδυνάμωση των νέων μέσα από σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες.

Από το 1983 το Δίκτυο έχει κατορθώσει να προκαλέσει και να διατηρήσει έντονο ενδιαφέρον ανάμεσα στις γυναίκες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη νομοθεσία για την ισότητα και την πολιτική για ίσες ευκαιρίες.

Το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης είναι ιδρυτικό μέλος αρκετών άλλων Ευρωπαϊκών δικτύων, όπως το E.W.L. (European Women’s Lobby) και το ENAR (European Network Against Racism).

Το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης ασχολείται με τα παρακάτω αντικείμενα:

  • Παροχή συμβουλών και ενημέρωσης σχετικά με τις πολιτικές ισότητας για τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Συνεργασία με διάφορες Ευρωπαϊκές οργανώσεις για κοινές εκστρατείες.
  • Διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων πάνω σε θέματα Ε.Ε. και τις πολιτικές ίσων ευκαιριών στα κράτη-μέλη, σε περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Μελέτες κριτικής αξιολόγησης και προγράμματα δράσης σε σχέση με κοινοτικές πολιτικές π.χ. για την κοινωνική ασφάλεια, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας, για την αντιρατσιστική κι αντισεξιστική εκπαίδευση.

Το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης εργάστηκε πάνω στα θέματα των γυναικών και της απασχόλησης, διεκδικώντας νέα κοινοτική νομοθεσία και συνέχισε τη δουλειά σε προηγούμενες αποφάσεις διασκέψεων όπως π.χ. γυναίκες και βία.

Το 1988 οργανώθηκε ένα Δικαστήριο για τη Φτώχια με καταθέσεις γυναικών από όλα τα κράτη-μέλη. Μετά από αυτό το γεγονός ξεκίνησε μια σειρά από διεθνή σεμινάρια σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. Το Δίκτυο συνέβαλε σε ένα κοινό πρόγραμμα με το ENOPF (European Network of One Parent Famipes), που κατέληξε σε μία αναφορά που παρουσίαζε πώς οι ομάδες αυτοβοήθειας λαϊκής βάσης μπορούν να δρουν με επιτυχία.

Μέσα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, το χρόνο που πέρασε εξακολουθήσαμε το έργο μας σε τρεις σημαντικούς τομείς: (α) τη στήριξη θυμάτων, (β) την αλληλεγγύη, τη δικτύωση με άλλες οργανώσεις στην Ελλάδα, το σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ενημερωτικών δράσεων, (γ) την προώθηση συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο και (δ) τη δημιουργική παρέμβαση στο χώρο της εκπαίδευσης με αντικείμενο την πρόληψη της βίας και των διακρίσεων.