Έργο με έδρα την Ελλάδα

Με στόχο την καταπολέμηση της βίας, της φτώχειας και του ρατσισμού, το ΕΔΓΕ εργάστηκε για την ίδρυση της πρώτης πανελλαδικής Γραμμής ΣΟΣ με την επωνυμία ‘Δίπλα Σου’, από το 2002, έτσι ώστε γυναίκες να συμπαραστέκονται σε γυναίκες με ενσυναίσθηση, όχι ως υπάλληλοι αλλά με την διεκδικητική στάση του πολίτη που θέλει την διεύρυνση της δημοκρατίας και τη βελτίωση των θεσμών για την εξάλειψη της ανισότητας. Σε αυτή προστέθηκε και η Γραμμή για στήριξη θυμάτων σωματεμπορίας με εθελόντριες πολύγλωσσες. Σήμερα και οι δύο υπηρεσίες λειτουργούν 24/7μέρες, από το 210 9700814.
Δημιουργήσαμε επιμορφωτικά σεμινάρια για επαγγελματίες, εθελοντές, εκπαιδευτικούς, παιδιά, εφήβους, φοιτητές, όλα με διαπολιτισμική και διαδραστική μεθοδολογία.
Εκπροσωπήσαμε το 2001 στην Ευρώπη και στη Νότια Αφρική, στο Διεθνές Συνέδριο κατά του Ρατσισμού, την αντιρατσιστική εκπαίδευση, με επίσημη παρουσίαση από το ΥΠΕΞ και άλλη μια από το Φόρουμ Εθελοντικών Οργανώσεων.


Συμμετείχαμε το 2002, σε δράσεις για την Υγεία και την Παιδεία στο Τογκό με το IRFAM, Ινστιτούτο για θέματα και επιμορφώσεις σχετικά με τη μετανάστευση, στη Λιέγη.
Στηρίξαμε και φιλοξενήσαμε διεθνές πρόγραμμα για εκπαίδευση για την Ειρήνη,( 1998-2003) σε οκτώ γλώσσες, με 150 εθελοντές γυμναστές, καλλιτέχνες, δασκάλους και ιατρούς, στην Ολυμπία και τους Δελφούς και προσφέραμε την τεχνογνωσία στις παραμονές των Ολυμπιακών αγώνων του 2004, για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Ολυμπιακής Παιδείας, για την Ειρήνη και τα ανθρώπινα Δικαιώματα. Λειτουργήσαμε πρόγραμμα Ελλάδας -Τουρκίας το 2006, με βάση τη Λέσβο και το Δικελί, με στήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση ( Δήμαρχο Δικελί και Νομάρχη Λέσβου)και τοπικούς εθελοντές και εκπαιδευτικούς που όλοι εργαστήκαμε εθελοντικά.
Ιδρύσαμε στην Ελλάδα την πρώτη Τράπεζα Χρόνου, το 2004, για ανταλλαγές υπηρεσιών αλλά και ανακύκλωση αντικειμένων.

Αναλυτικά:

Το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης εργάστηκε πάνω στα θέματα των γυναικών και της απασχόλησης, διεκδικώντας νέα κοινοτική νομοθεσία και συνέχισε τη δουλειά σε προηγούμενες αποφάσεις διασκέψεων όπως π.χ. γυναίκες και βία.

Το 1988 οργανώθηκε ένα Δικαστήριο για τη Φτώχια με καταθέσεις γυναικών από όλα τα κράτη-μέλη. Μετά από αυτό το γεγονός ξεκίνησε μια σειρά από διεθνή σεμινάρια σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. Το Δίκτυο συνέβαλε σε ένα κοινό πρόγραμμα με το ENOPF (European Network of One Parent Famipes), που κατέληξε σε μία αναφορά που παρουσίαζε πώς οι ομάδες αυτοβοήθειας λαϊκής βάσης μπορούν να δρουν με επιτυχία.

Αυτή η αναφορά εκδόθηκε ως οδηγός για την τοπική αυτοδιοίκηση και ΜΚΟ και υποστηρίχθηκε από την Ε.Ε.

Το Δίκτυο συμμετείχε στην Παγκόσμια Διάσκεψη για τις γυναίκες στο Πεκίνο, και διοργάνωσε ένα σεμινάριο για τις γυναίκες, τη φτώχια και τη βία σε συνεργασία με την Ομάδα Κρούσης Γυναικών κατά της Φτώχιας του ΕΑΡΝ (European Anti-Poverty Network).

Το Δίκτυο πήρε μέρος στις προσπάθειες για χάραξη πολιτικής που να στηρίζει τα θέματα ισότητας, εν όψει των διεργασιών για τη σύνταξη της Συνθήκης του Άμστερνταμ.

Πήρε μέρος στην διεθνή συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για τον αγώνα κατά του Ρατσισμού, WCAR, 2001.

Συμμετέχει στις εργασίες των διεθνών δικτύων και οργανισμών για την τήρηση του CEDOW και των συμφωνιών του Πεκίνου για την ισότητα των δύο φύλων και του WCAR(Διεθνούς Συνεδρίου κατά του Ρατσισμού) στο Ντέρμπαν το 2001.

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΡΓΟ

 • 1997 – Ελλάδα. Πρόγραμμα «Αριάδνη»: διεθνές πρόγραμμα σε συνεργασία με την Αστυνομία και διάφορες ΜΚΟ, κατά της βίας στις γυναίκες και κατά της εμπορίας γυναικών και παιδιών.
 • 1997 ως σήμερα - Κατάρτιση αστυνομικών και εκπαιδευόμενων αστυνομικών, καθώς και ενημέρωση σχετικά με το θέμα της βίας κατά των γυναικών.
 • Συγγραφή υλικού για εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο την ενδυνάμωση των ΜΚΟ, και την αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία (Το Δίκτυο υπήρξε εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “P.E.E.R.” που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Έγιναν πειραματικά σεμινάρια σε τρεις πόλεις, Αθήνα, Βόλο, Ρέθυμνο.
 • 1998-1999. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω στη διαχείριση συγκρούσεων στα σχολεία με την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας.
 • 1998 ως σήμερα - Έρευνα και δράσεις πάνω στην εκπαίδευση για την ειρήνη και τη συμφιλίωση σε περιοχές συγκρούσεων (Ισραήλ – Παλαιστίνη – Κύπρος – πρώην Γιουγκοσλαβία).
 • Διαπίστευση του Δικτύου από την Ελληνική Κυβέρνηση στη διαχείριση του Μορφωτικού Προγράμματος για την Ειρήνη «Νεανικό Φεστιβάλ Olympeace-Εκεχειρία» που στοχεύει στην κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη περιοχών συγκρούσεων, μέσω της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1998. Υλοποιείται στην Ελλάδα με διεθνή υποστήριξη και συνεργασία και συμμετέχουν δεκατρείς κοινότητες. Παρέχει τεχνογνωσία Εκπαίδευσης για την Ειρήνη μέσα από τις Τέχνες και τον Αθλητισμό, με την κατάρτιση δασκάλων, νέων εκπαιδευτών και γονιών, προωθώντας παράλληλα την ισότητα των φύλων.
 • Συγγραφή υλικού και διεξαγωγή έρευνας πάνω στα θέματα της ταυτότητας και του σεβασμού της διαφορετικότητας, λαμβάνοντας υπ’ όψη την ανάγκη εφαρμογής του άρθρου 13 της Συνθήκης του Άμστερνταμ. Το Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών πρόσφατα δημιούργησε ένα Δίκτυο κατά της Βίας, περιλαμβάνοντας Τομέα Νεότητας.
 • 2002 - Δημιουργία της ‘Δίπλα σου’ για στήριξη θυμάτων οικογενειακής βίας με προσωπικό που αποτελείται από επαγγελματίες και εθελοντές , για τη βοήθεια ανθρώπων και των δύο φύλων, συμπεριλαμβάνοντας παιδιά, άτομα της τρίτης ηλικίας, καθώς και ευαίσθητες ομάδες, όπως π.χ. μειονοτικές γυναίκες.
 • Το Δίκτυο είχε για τέσσερα χρόνια (1999-2002) την ευθύνη της εκπροσώπησης των αντιρατσιστικών οργανώσεων της Ελλάδας που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Αντιρατσιστικό Δίκτυο (ENAR) και παρακολουθεί τα ανάλογα θέματα μέσα από πολιτικές παρεμβάσεις και ενημερώσεις.
 • 2001-2002 - Πρόγραμμα «Δάφνη». Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατά της βίας στο σπίτι, ειδικά για μετανάστριες και γυναίκες μειονοτικών ομάδων. Εκδόθηκε ένα κείμενο που κυκλοφόρησε κατά το αντιρατσιστικό φεστιβάλ.
 • 2003. Σεμινάρια σε συνεργασία με οργανώσεις νέων και το EPTO (European Peer Training Organization). Πρόγραμμα επιμόρφωσης στο πλαίσιο δικτύωσης νέων κατά της βίας σε τουλάχιστον τρεις πόλεις της χώρας το 2003, με τη συμπαράσταση της Γ.Γ.Νέας Γενιάς.
 • Σεμινάρια σε συνεργασία με τη ΜΚΟ “Ανοιχτοί Ορίζοντες” για επιμόρφωση εκπαιδευτικών της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ με την πεποίθηση ότι το πνεύμα του Ολυμπισμού πρέπει να είναι βασισμένο στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
 • Δύο σεμινάρια για νέους από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, σε συνεργασία με το IWA (Institute of World Affairs), με πρόσκληση του Ιδρύματος «Ανδρέας Παπανδρέου» και το Πανεπιστήμιο του Ναγκέβ.
 • Συμμετοχή στο Συμπόσιο για τη Βιοηθική που διοργάνωσε η Μ.Κ.Ο. «Ανοιχτοί Ορίζοντες» με τίτλο «Η Πρόκληση της Βιοτεχνολογίας: Κοινωνικές και Ηθικές Προεκτάσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία του Μέλλοντος», στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Τέχνης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο 2002 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Δίκτυο έχει εκφράσει και στο παρελθόν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το ενδιαφέρον και τις απόψεις του για θέματα όπως το πατεντάρισμα του ανθρώπινου γονιδιώματος από ιδιωτικές εταιρείες, θέματα ηθικής πάνω σε εφαρμογές βιοτεχνολογίας στην ανθρώπινη αναπαραγωγή.
 • Συνεργασία για την προώθηση των θεμάτων που απασχολούν το Δίκτυο, σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Διάλογο για μια πιο δημοκρατική Ευρώπη με ενεργούς και συνειδητούς πολίτες, για την ανάγκη ίσων ευκαιριών, για την καταπολέμηση της ανεργίας και των κοινωνικών ανισοτήτων, και για τη συμμετοχή και πρόσβαση όλων των πολιτών, χωρίς διακρίσεις, στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα ειρήνης και επιμόρφωσης επιμορφωτών και πολλαπλασιαστών στην Κύπρο, 2002-2006 όπου συμμετέχουν μέλη της Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής κοινότητας.
 • 2004 -Ίδρυση της γραμμής ΣΟΣ για στήριξη θυμάτων σωματεμπορίας.
 • 2001-2008 Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια στην Ευρώπη, Σαράγιεβο, Ουκρανία,ΗΠΑ και σε σεμινάρια στις ΗΠΑ και άλλες χώρες, για τα θέματα σωματεμπορίας.
 • 2004-2008 Πλαισίωση των γραμμών ΣΟΣ με χώρους φιλοξενίας και επαγγελματικής/ κοινωνικής στήριξης θυμάτων βίας και αποκλεισμού.
 • Συμμετοχή σε δύο προγράμματα Equal .’Ειρήνη’ και ‘Άλκηστις’, για Ισότητα και κατά του κοινωνικού αποκλεισμού γυναικών.
 • Επιμόρφωση: Σεμινάρια από 6-12 κάθε χρόνο, επιμόρφωσης για εθελοντές κι επαγγελματίες που εργάζονται γύρω από την βία, πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά της βίας και του ρατσισμού, παρεμβάσεις σε σχολεία.
 • Ίδρυση της πρώτης στην Ελλάδα Τράπεζας Ελεύθερου Χρόνου.

EΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Έρευνα για τη φτώχεια σε σχέση με τη γυναίκα- 1987
 • Έκθεση για το Διεθνές Συνέδριο κατά του Ρατσισμού υπό τον ΟΗΕ-2001.
 • Έκθεση για το ρατσισμό στην Ελλάδα,1999 και 2001.
 • Έκθεση για το πρόγραμμα Δάφνη.
 • Πρόγραμμα ενδυνάμωσης των μη κυβερνητικών Οργανώσεων (PEER Project, χρηματοδότηση European Commission) σε Ελληνικά, Αγγλικά και Αλβανικά.
 • Βιβλίο και dvd για το πρόγραμμα εκπαίδευσης για διαχείριση συγκρούσεων με τίτλο «Διάλογοι Φιλίας», Λέσβος- Δικελί, με περιεχόμενο πρόγραμμα εκπαιδευτικών και παιδιών από Ελλάδα και Τουρκία.
 • «Μετανάστες στην Ελλάδα», 1999, εκδ Ελληνικά Γράμματα-Κεφάλαιο σχετικά με το ρόλο των εθελοντικών οργανώσεων
 • «Διάλογοι Φιλίας», Εγχειρίδιο διαχείρισης συγκρούσεων και DVD ειρηνευτικής εκπαίδευσης, 2006, εκδ. ΕΔΓΕ( Ελλ. Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης) με χρηματοδότηση Γεν Γραμ. Νέας Γενιάς.
 • Εγχειρίδιο Επιμόρφωσης και Διαδραστικές Ασκήσεις- για την πρόληψη της βίας και του ρατσισμού και τη Διαχείριση συγκρούσεων στη βάση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- ηλεκτρονική έκδοση , 2008, ΕΔΓΕ
 • Τα Κοινωνικά Δικαιώματα των Μεταναστών στην Ελλάδα, 2008, έκδοση Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κεφάλαιο.¨ Στρατηγικές για την καταπολέμηση της εμπορίας, σκλαβιάς κι εκμετάλλευσης ανθρώπων-θεσμική πλαισίωση θυμάτων και ο ρόλος των οργανώσεων πολιτών.